MTA4MHg0NjMhY3JvcHwweDU3MHgzMDAweDEyODY,21289412_21289367

Sarkofag króla Stefana Batorego

Tylko przez miesiąc w Katedrze na Wawelu, w Kaplicy Wazów, można podziwiać w całej okazałości sarkofag króla Stefana Batorego. Poddany pracom konserwatorskim, prezentuje się obecnie wspaniale.
Pod koniec lutego sarkofag przeniesiony zostanie do Krypty Batorego, gdzie ponownie złożona zostanie w nim miedziana trumna ze szczątkami monarchy. Od tego momentu odwiedzający Groby Królewskie będą mogli podziwiać jedynie jedną stronę sarkofagu. Dlatego tym bardziej warto skorzystać z okazji i przyjrzeć mu się dokładnie ze wszystkich stron.
Podczas prac konserwatorskich przywrócono sarkofagowi dawną świetność. Odnowiono polichromię, złocenia i zrekonstruowano detale elementów rzeźbiarskich, opierając się o dokumentację, sporządzoną w 1877 r. przez prof. Józefa Łepkowskiego, kiedy to po raz pierwszy dokonano rekonstrukcji zabytku.

uid_42068af1da9bf77177d17992143fbbba1452888700648_width_736_play_0_pos_0_gs_0_height_414

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *